adi, andorra desenvolupament inversió

Andorra Desenvolupament i Inversió és una societat pública anònima de dret privat que neix el mes de gener del 2009 substituint l’antiga oficina per a la innovació empresarial.

L’objecte de la societat és potenciar, diversificar i modernitzar l’economia andorrana i atraure tant la inversió com els promotors empresarials estrangers. Té, per tant, un doble objectiu: d’una banda, incentivar la creació i el desenvolupament de nous sectors o sectors incipients per enfortir i diversificar l’economia andorrana, i d’altra banda, posicionar estratègicament el Principat d’Andorra com una economia oberta, moderna i atractiva a escala internacional.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 del 21 de juny d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, es considera necessari elaborar un pla d’implementació  per l’obertura econòmica a través d’un projecte públic i privat que neix amb el nom d’iniciativa Actua. Aquest projecte de llarg termini, consisteix en posar a la disposició de la iniciativa els recursos necessaris per la promoció econòmica d’Andorra i per donar el millor servei possible als inversors, i al mateix temps fomentant la necessària transversalitat entre Ministeris i societats públiques i parapúbliques, en benefici del sector privat.

La societat ADI va participar en la posada en marxa d’aquest projecte, a través de la contractació de la consultora internacional Monitor Group, el mateix any 2012, i s’integra de ple en la iniciativa Actua, des de la seva creació, liderant el pilar d’acompanyament a les empreses, i donant suport a les activitats que es piloten des d’Actua, amb la col·laboració d’altres entitats públiques o privades que participen activament en el programa de diversificació econòmica.

Imma Jiménez

Consell-Administracio-ADI-OK